Tìm việc làm IT siêu tốc

Vị trí công việc
Ngôn ngữ lập trình
Cấp độ
Mức lương

Data Engineer (Database, DevOps, Java)

Basic Job

Elisoft

TP HCM
1 tuần trước

REMOTE - Developers (PHP Laravel/Nodejs)

Basic Job

Elisoft

TP HCM
1 tuần trước

REMOTE Mid/Sr QA/Tester (Web – Mobile)

Basic Job

Elisoft

TP HCM
1 tuần trước

Backend Engineer(NodeJS/Java/JavaScript)

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

Senior Automation Tester

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

Senior DevOps Engineer

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

Senior BackEnd Developer (NodeJS/Golang)

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

FrontEnd Developer (ReactJS, HTML, CSS)

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

Senior Business Analyst

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước

Senior Security Specialist

Basic Job

NOVAGROUP

TP HCM
1 tuần trước
1 / 5

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này