Tên công ty
Số lượng công việc
Quy mô công ty
Đánh giá

Đánh giá Công ty từ Ứng viên

Tlsoft
5/5

Ẩn danh

Hảo công ty.

Công Ty TNHH 5SSoft
5/5

Thang Nguyen Van

OK OK

Tập đoàn Tester
5/5

Thang Nguyen Van

Ko tốt

=