Giới thiệu chung:

Công ty sẽ có 2 chi nhánh tại Đông Nam Á là Việt Nam và Myanmar.

Chúng tôi đang và sẽ tạo ra một môi trường làm việc theo kiểu nước ngoài, hòa đồng, thân thiện và tự do cho nhân viên phát triển bản thân và cùng các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các nhân sự từ vị trí tập sự cho tới các vị trí quản lý.

Với mong muốn góp phần hoàn thiện ngành thương mại điện tử đang rất đa dạng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn tìm kiếm những nhân sự có năng lực, sáng tạo, nhiệt huyết, niềm đam mê và cố gắng để phát triển bản thân cũng như công ty.

Vì sao lựa chọn chúng tôi:
  • Build with the latest technology
  • Benefits including 2 month performance based bonus
  • Work with talented and passionate people

 

At Mediastep, we believe in agile/scrum methology because we believe in scrum values of openness, transparency, and team work. All of our engineers have input into the product they are building. If you are looking for a place where you can maximize your potential and be part of doing something extraordinary, Mediastep could be the right career destination for you.

Hình ảnh: