Giới thiệu chung:

INTS - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng, nhân viên và xã hội của chúng tôi thông qua các sản phẩm và dịch vụ chuyên về công nghệ tiên tiến.

Giá trị cốt lõi:

● Lòng biết ơn 

● Khách hàng là trên hết

● Chuyên nghiệp

● Sáng tạo

● Thử thách

DỊCH VỤ

Phát triển trí tuệ nhân tạo

* Thị giác máy tính: OCR, nhận dạng đối tượng, tạo đối tượng 3D

* Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Đề xuất, đối sánh

* API Google AI, hệ thống chatbot của IBM, v.v.: Firebase ML Kit, IBM's Watson Chatbot

* Framework: OpenCV, Tensorflow, Pytorch, Keras, Python Scikit-learning

Phát triển web

* Sử dụng phát triển ứng dụng web: Java (SpringBoot), Python (Django), NodeJS (Express), ReactJS, C # .NET, PHP (CakePHP, Laravel, Smarty)

* Dịch vụ đám mây: Dịch vụ AWS

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động

* Gốc: Swift, Android

* Kết hợp: Flutter, React Native

Vì sao lựa chọn chúng tôi:
Hình ảnh: