Tìm kiếm
nơi làm việc
tốt nhất
2021

Tìm thấy 5 công ty

Tên công ty

Số lượng công việc

Số lượng nhân sự

Đánh giá

Tlsoft

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

1000+

1 nhận xét

FPT

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

1000+

0 nhận xét

5s Soft

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

1000+

0 nhận xét

Techcombanh

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

1000+

0 nhận xét

Công ty tuyển dụng nhiều nhất

Xếp hạng theo số việc làm đăng tuyển gần đây

Tlsoft

Số lượng công việc: 14 jobs

Số lượng nhân sự: 1000+

Địa điểm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

Loại hình: Startup

FPT

Số lượng công việc: 0 jobs

Số lượng nhân sự: 1000+

Địa điểm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

Loại hình: Product

5s Soft

Số lượng công việc: 0 jobs

Số lượng nhân sự: 1000+

Địa điểm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

Loại hình: Outsourcing

Techcombanh

Số lượng công việc: 0 jobs

Số lượng nhân sự: 1000+

Địa điểm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

Loại hình: Outsourcing

Tập đoàn Tester

Số lượng công việc: 0 jobs

Số lượng nhân sự:

Địa điểm:

Loại hình: Outsourcing

Đánh giá mới nhất

Những đánh giá khách quan từ cộng đồng

Tlsoft

Dương Đình Cường

sdasdas